Kontaktujte nás

nebo na email: janavk1@gmail.com

 

Našli jste chybu? Chybí něco?

Prosím o upozornění na chyby a nesprávnosti. Rovněž uvítám odkazy na informace, které zde chybí.

 

Stránky provozuje

Mgr. Jana Konečná, Glinkova 17, 623 00 Brno, IČ: 409 71 902, provozovatel informačních webových portálů  Jakpodnikat.cz a Duchody-duchodci.cz a členka Strany zelených.

Zodpovědnost za škody

Web www.volebniprogramy.cz provozuji a informace uvádím v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, nicméně nemohu vyloučit chybu nebo nepřesnost, která se na webu může objevit. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí toho, kdo je používá, vzdávám se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.

Jana Konečná